Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


مجموعه کارگاه های آموزشی کشت سلول و مهندسی بافت

مشاهده پوستر کارگاه آموزشی در اندازه واقعی
کشت سلولی(اصول کشت سلولی، کشت دوبعدی و MTT Assay اصول کشت سلولهای بنیادی، تمایز)کشت سلولی(اصول کشت سلولی، کشت دوبعدی و MTT Assay اصول کشت سلولهای بنیادی، تمایز)

تاریخ برگزاری: 22-23/ 04 / 1396
ساعات برگزاری: 17 - 8:30
محل برگزاری: آزمایشگاه جامع
هزینه ثبت نام: 5،600،000 ریال
محتوی: بخش تئوری:
اصول و مبانی کشت سلول و کشت دو بعدی:
"اصول و مبانی کشت و نگهداری سلولها"
تجهیزات کشت سلولی،آماده سازی و استریلیزاسیون،محیط های کشت و مواد مورد نیاز
کشت، تکثیر و شمارش سلولی، ذوب و ذخیره سازی سلولها
"MTT Assay
"اصول کشت سلولهای بنیادی"
جداسازی و کشت اولیه فیبروبلاست ها، مروری بر روشهای استخراج و کشت سلولهای بنیادی از منابع مختلف،استخراج و کشت سلولهای بنیادی، ارزیابی و سنجش سلولهای بنیادی
"اصول و روشهای القاء تمایز "
بخش عملی:
تجهیزات کشت سلولی،آماده سازی و استریلیزاسیون،محیط های کشت و مواد مورد نیاز
کشت، تکثیر و شمارش سلولی، ذوب و ذخیره سازی سلولها
کشت دوبعدی
MTT Assay
استخراج سلولهای بنیادی

کارگاه به صورت تئوری - عملی برگزار میگردد و کلیه علاقمندان مباحث سلولی میتوانند در این کارگاه شرکت کنند. کارگاه شامل پکیج آموزشی، پذیرایی و نهار و مدرک حضور میباشد.
ظرفیت:
مهلت ثبت نام: 1396/04/15
برای ثبت نام با دبیرخانه تماس بگیرید
ساخت داربست ساخت داربست

تاریخ برگزاری:
ساعات برگزاری: 17 - 9
محل برگزاری: آزمایشگاه جامع
هزینه ثبت نام: 2,500,000 ریال
محتوی: مقدمه ای بر کاربردهای داربست ها و مهندسی بافت در پزشکی
مروری بر انواع روشهای ساخت داربست
بخش عملی سنتز داربست به روشهای مختلف

این کارگاه به کلیه علاقمندان مباحث مهندسی بافت توصیه میشود.
کارگاه به صورت تئوری- عملی برگزار میشود و شامل پذیرایی نهار میباشد.
ظرفیت:
مهلت ثبت نام: 1395/04/20


اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 11 اردیبهشت 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» آغاز ثبت نام کارگاههای آموزشی دوره بهار 96 - 11 اسفند 1395
» پنجمین دوره کارگاههای آموزشی روشهای سلولی - 23 بهمن 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» دوره زمستانه - 21 آذر 1395
» دوره پاییزه کارگاههای آموزشی - 25 مهر 1395
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان