Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


banner
تخفیفات دوره ها
1 اردیبهشت 1394
تخفیف دانشجویی، تخفیف گروهی، تخفیف شرکت کنندگان در چند دوره

به اطلاع دانشجویان عزیر میرساند؛ شرکت در کلیه کارگاههای آموزشی برای این عزیزان با احتساب 15 درصد تخفیف امکانپذیر است
همچنین متقاضیانی که در چند دوره از کارگاههای آزمایشگاه جامع شرکت میکنند نیز از تخفیفات ویژه برخوردارند
متقاضیانی که به صورت گروهی در گروههای بالاتر از 3 نفر در کارگاهها ثبت نام میکنند نیز دارای تخفیف های گروهی هستند

اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 29 آبان 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» شماره تماسهای دبیرخانه - 26 دی 1394
» دوره های ویژه کارآموزی - 15 مهر 1394
» نحوه ثبت نام - 16 اردیبهشت 1394
» ظرفیت کارگاهها - 2 اردیبهشت 1394
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان