Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


banner
دوره های ویژه کارآموزی
15 مهر 1394
دوره های ویژه کارآموزی در گروههای مختلف: ملکولی، سلولی، کروماتوگرافی

به اطلاع علاقمندان فراگیری هر کدام از روشهای مولکولی، سلولی و کروماتوگرافی میرساند، در جهت آموزش حرفه ای، با هدف توانمند کردن افراد جهت ورود به بازار کار، دوره های ویژه کارآموزی به صورت فردی و یا گروههای 2 الی 5 نفره، در آزمایشگاه جامع برگزار میگردد و به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطاء میگردد.
علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد دبیرخانه تماس بگیرند.

اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 29 آبان 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» شماره تماسهای دبیرخانه - 26 دی 1394
» دوره های ویژه کارآموزی - 15 مهر 1394
» نحوه ثبت نام - 16 اردیبهشت 1394
» ظرفیت کارگاهها - 2 اردیبهشت 1394
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان