Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


banner
معرفی مرکز

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 با هدف انجام و ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی در بخش های مختلف مانند ملکولی، سلولی، آنالیز، میکروبی و .....و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز پژوهشگران، صنایع و دانشگاهها افتتاح شد.
دبیرخانه کارگاههای آموزشی با در دست داشتن فضای آموزشی مناسب جهت دوره های نظری و عملی و ایجاد فرصت مناسب جهت آشنایی کاربردی با کلیه دستگاهها و امکانات موجود در آزمایشگاه اهداف زیر را دنبال میکند:
الف- رصد نیازمندیهای آموزشی جامعه پژوهشگران، صنایع و دانشگاهها؛ و تلاش در ارتقاء سطح دانش این افراد.
ب- به کارگیری اساتید مجرب و ایجاد فضای مناسب جهت انتقال تجارب افراد به یکدیگر، بخصوص انتقال تجارب پیشکسوتان به جوانان.
ج- برگزاری دوره های آموزشی کاربردی با هدف نهادینه کردن مفاهیم نظری و تسلط عملی در جهت آماده سازی نیروهای متخصص و کارآمد مورد نیاز صنایع و آزمایشگاهها.
د- ایجاد فرصت و بستر مناسب جهت آشنایی کارشناسان و مدیران صنایع با جدیدترین تکنولوژی های دنیا با هدف افزایش سطح دانش این افراد و ترغیب به کارگیری فناوریهای نوین در صنایع.اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 29 آبان 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» شماره تماسهای دبیرخانه - 26 دی 1394
» دوره های ویژه کارآموزی - 15 مهر 1394
» نحوه ثبت نام - 16 اردیبهشت 1394
» ظرفیت کارگاهها - 2 اردیبهشت 1394
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان